Chào mừng bạn đến blog xn--chn-cma.vn Trang Chủ

Table of Content

Kinh Nghiệm ❤️️ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án

Thủ Thuật Hướng dẫn Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án 2022

Hoàng Tiến Dũng đang tìm kiếm từ khóa Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án được Update vào lúc : 2022-11-24 12:35:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhằm tiềm năng giúp học viên có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Giáo dục đào tạo đào tạo công dân lớp 10 năm 2022, bộ 450 Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề với vừa đủ những Lever nhận ra, thông hiểu, vận dụng. Hi vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm GDCD 10 này sẽ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm và đạt điểm trên cao trong những bài thi môn GDCD 10 .
Lời giải bài tập môn Giáo dục đào tạo đào tạo Kinh tế và Pháp luật 10 :

Nội dung chính Show
    Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 có đáp ánTrắc nghiệm GDCD 10 Bài 3 có đáp ánTrắc nghiệm GDCD 10 Bài 4 có đáp ánVideo liên quan

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 có đáp án

Câu 1: Triết học được hiểu là khối mạng lưới hệ thống những quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và

A. Vai trò của con người trong quốc tế đó . B. Vị trí của con người trong quốc tế đó . C. Cách nhìn của con người về quốc tế đó .

D. Nhận thức của con người về quốc tế đó .

Đáp án:

Triết học là mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những quan điểm lí luận chung nhất về quốc tế và vị trí con người trong quốc tế đó .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Đối tượng nghiên cứu và phân tích của triệt học là những quy luật

A. chung nhất, thông dụng nhất . B. rộng nhất, bao quát nhất . C. sâu xa nhất, bao quát nhất .

D. phổ cập nhất, bao quát nhất .

Đáp án:

Đối tượng nghiên cứu và phân tích và điều tra của triết học là những quy luật chung nhất, thông dụng nhất của tự nhiên, đời sống xã hội và nghành tư duy .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 3: Vai trò của triết học cho mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn và hoạt động và sinh hoạt giải trí nhận thức của con người?

A. Nghiên cứu đời sống xã hội của con người . B. Là tiền đề cho những môn khoa học . C. Nghiên cứu những yếu tố chung nhất, thông dụng nhất .

D. Là thế giới quan, phương pháp luận chung .

Đáp án:

Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi thực tiễn và hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi nhận thức của con người .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 4: Khái niệm nào sau đây chỉ toàn bộ những quan điểm, niềm tin định hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí cho con người trong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường?

A. Thế giới quan . B. Phương pháp luận . C. Phương pháp .

D. Thế giới .

Đáp án:

Thế giới quan là hàng loạt những quan điểm và niềm tin khuynh hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi của con người trong đời sống .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 5: Nội dung vấn đề cơ bản của triết học gồm mấy mặt?

A. 1 B. 2 C. 3

D. 4

Đáp án:

Nội dung yếu tố cơ bản của Triết học gồm hai mặt : + Mặt thứ nhất vấn đáp thắc mắc : Giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định hành vi cái nào ? + Mặt thứ hai vấn đáp thắc mắc : Con người dân có nhận thức được quốc tế khách quan hay là không ?

Đáp án cần chọn là : B

Câu 6: Căn cứ vào đâu để phân biệt thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm?

A. Khả năng nhận thức quốc tế của con người . B. Nguồn gốc con người . C. Sự coi trọng vật chất hay ý thức .

D. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức .

Đáp án:

Thông qua việc vấn đáp mặt thứ nhất của triết học – quan hệ giữa vật chất và ý thức – người ta xác lập những mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thế giới quan được xem là duy vật hay duy tâm .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 7: Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên là quan điểm của thế giới quan nào?

A. Thế giới quan duy vật . B. Thế giới quan duy tâm . C. Thế giới quan tự nhiên .

D. Thế giới quan xã hội .

Đáp án:

Thế giới quan duy tâm nhận định rằng, ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 8: Thế giới quan nào có vai trò tích cực trong việc phát triển khoa học, nâng cao vai trò của con người đối với giới tự nhiên và sự tiến bộ xã hội?

A. Duy tâm . B. Duy vật . C. Tự nhiên .

D. Xã hội .

Đáp án:

Thực tế xác định chắc như đinh, thế giới quan duy vật có vai trò tích cực trong việc tăng trưởng khoa học, nâng cao vai trò của con người so với giới tự nhiên và sự tân tiến xã hội .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 9: Trong câu “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của Khổng Tử, yếu tố mệnh, trời thể hiện thế giới quan nào sau đây?

A. Biện chứng . B. Siêu hình . C. Duy vật .

D. Duy tâm .

Đáp án:

Yếu tố mệnh, trời biểu lộ niềm tin vào những thứ hư ảo, thần bí, một thế lực siêu hình quyết định hành vi đời sống của con người, biểu lộ thế giới quan duy tâm .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 10: Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và

A. Thay đổi quốc tế . B. Làm chủ quốc tế . C. Cải tạo quốc tế .

D. Quan sát quốc tế .

Đáp án:

Phương pháp luận là học thuyết về chiêu thức nhận thức khoa học và tái tạo quốc tế ( gồm có một mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những quan điểm chỉ huy việc tìm tòi, thiết kế xây dựng, lựa chọn và vận dụng những giải pháp đơn cử )
Đáp án cần chọn là : C

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 3 có đáp án

Câu 1: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống.

Theo triết học Mác – Lê nin, hoạt động và sinh hoạt giải trí là … … … … … … … .. nói chung của sự việc vật và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội . A. Mọi sự biến hóa B. Mọi sự di tán C. Mọi sự đổi khác

D. Mọi sự chuyển hóa

Đáp án:

Vận động là mọi biến hóa ( biến hóa ) nói chung của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Sự vật, hiện tượng kỳ lạ tồn tại và thể hiện đặc tính của tớ thông qua

A. Thế giới vật chất . B. Các quan hệ hữu cơ . C. Vận động .

D. Phát triển .

Đáp án:

Bằng hoạt động và sinh hoạt giải trí và trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí mà sự vật hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sống sót và thể hiện đặc tính của tớ .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 3: Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

A. 3 B. 4 C. 5

D. 6

Đáp án:

Triết học Mác – Lê Nin khái quát thành năm hình thức cơ bản của quốc tế vật chất từ thấp đến cao : Vận động cơ học, Vận động vật lí, Vận động hóa học, Vận động sinh học, Vận động xã hội .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 4: Khẳng định nào dưới đây là không đúng về vận động?

A. Thế giới vật chất không ngừng nghỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí . B. Đám mây không ngừng nghỉ bay . C. Mặt trời không ngừng nghỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí .

D. Cái bàn không hoạt động và sinh hoạt giải trí .

Đáp án:

Cái bàn đứng yên nhưng bên trong từng phân tử, nguyên tử vẫn đang liên tục hoạt động và sinh hoạt giải trí. Mọi sự vật sống sót trong quốc tế vật chất đều luôn hoạt động và sinh hoạt giải trí .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 5: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

A. Nước bốc hơi ở nhiệt độ cao . B. Cây cối sinh trưởng ngày càng cao lên .

C. Xã hội chuyển từ chủ trương phong kiến thành chủ trương tư bản chủ nghĩa .

D. Các vật thể dịch chuyển trong không khí.

Xem thêm: Đặt tên miền Blog thành viên ra làm sao?

Đáp án:

Vận động cơ học là sự việc vận động và di tán vị trí của những vật thể trong khoảng chừng trống .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 6: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A. Sự chuyển dời vị trí của những vật thể trong khoảng chừng trống . B. Sự biến hóa, thay thể của những xã hội trong lịch sử dân tộc bản địa . C. Quá trình trao đổi chất giữa khung hình sống với thiên nhiên và môi trường tự nhiên thiên nhiên .

D. Sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của những phân tử .

Đáp án:

Vận động vật lí là sự việc hoạt động và sinh hoạt giải trí của những phân tử, những hạt cơ bản, cac quy trình nhiệt, điện, …
Đáp án cần chọn là : D

Câu 7: Quá trình quang hợp của cây xanh thuộc dạng vận động nào?

A. Cơ học . B. Sinh học . C. Quang học .

D. Hóa học .

Đáp án:

Quá trình quang hợp của cây xanh : hấp thụ khí cácbonic, thải khí ôxi thuộc quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh học – là sự việc trao đổi chất giữa khung hình sống với thiên nhiên và môi trường tự nhiên thiên nhiên .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 8: Giữa những hình thức vận động có những đặc điểm riêng nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, trong những điều kiện nhất định, chúng hoàn toàn có thể 

A. Chuyển hóa lẫn nhau . B. Tác động lẫn nhau . C. Thay thế lẫn nhau .

D. Tương tác với nhau .

Đáp án:

Giữa những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí có những đặc thù riêng nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, trong những điều kiện kèm theo nhất định, chúng hoàn toàn hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Một khái niệm dùng để khái quát những vận động theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lỗi thời là khái niệm của

A. Vận động . B. Phát triển . C. Tiến bộ .

D. Chuyển hóa .

Đáp án:

Phát triển là một khái niệm dùng để khái quát những hoạt động và sinh hoạt giải trí theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn thuần đến phức tạp, từ kém triển khai xong đến hoàn thành xong xong hơn. Cái mới sinh ra thay thế sửa chữa cái cũ, cái tân tiến sinh ra thay thế sửa chữa cái lỗi thời .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 10: Trong quá trình phát triển, khuynh hướng tất yếu của sự việc vật, hiện tượng kỳ lạ là:

A. Cái mới sinh ra sửa chữa thay thế cái cũ . B. Cái lỗi thời thay thế sửa chữa cái văn minh . C. Cái sau sửa chữa thay thế cái trước .

D. Cái tốt thay thế sửa chữa cái xấu .

Đáp án:

Phát triển là một khái niệm dùng để khái quát những hoạt động và sinh hoạt giải trí theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn thuần đến phức tạp, từ kém triển khai xong đến triển khai xong hơn . Vì vậy khuynh hướng tất yếu của quy trình tăng trưởng là cái mới sinh ra sửa chữa thay thế cái cũ, cái văn minh sinh ra sửa chữa thay thế cái lỗi thời .

Đáp án cần chọn là : A

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 4 có đáp án

Câu 1: Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin, xích míc tạo thành bởi hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau ở

A. Trong cùng một chỉnh thể . B. Các sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ rất khác nhau . C. Hai sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trái chiều .

D. Bất kì sự vật hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nào .

Đáp án:

Theo triết học Mac – Lê nin : Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt trái chiều vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm….mà trong quá trình vận động, phát triển của sự việc vật và hiện tượng kỳ lạ chúng phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau được gọi là

A. Mặt trái ngược của xích míc . B. Mặt trái chiều của xích míc . C. Mặc độc lạ của xích míc .

D. Mặt thống nhất của xích míc .

Đáp án:

Mặt trái chiều của xích míc là những khuynh hướng, đặc thù, đặc thù …. mà trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí, tăng trưởng của sự việc vật và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ chúng tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược nhau .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 3: Trong mỗi xích míc, để tạo thành sự thống nhất Một trong những mặt đối lập, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau,

A. Giúp nhau tăng trưởng . B. Cùng phau tăng trưởng . C. Làm tiền đề sống sót lẫn nhau .

D. Làm động lực tăng trưởng lẫn nhau .

Đáp án:

Trong mỗi xích míc, hai mặt trái chiều liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề sống sót lẫn nhau tạo thành sự thống nhất Một trong những mặt trái chiều
Đáp án cần chọn là : C

Câu 4: Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, diệt trừ, gạt bỏ nhau là nội dung khái niệm

A. Sự đấu tranh Một trong những mặt trái chiều . B. Quá trình cuộc trận chiến tranh Một trong những mặt trái chiều . C. Sự thống nhất Một trong những mặt trái chiều .

D. Quá trình đấu tranh và thống nhất Một trong những mặt trái chiều .

Đáp án:

Hai mặt trái chiều cùng sống sót bên nhau, hoạt động và sinh hoạt giải trí và tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn ảnh hưởng tác động, diệt trừ, gạt bỏ nhau tạo thành sự đấu tranh Một trong những mặt trái chiều .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 5: Kết quả của sự việc đấu tranh Một trong những mặt đối lập là xích míc cũ mất đi, xích míc mới hình thành, sự vật và hiện tượng kỳ lạ cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới tạo nên

A. Sự hoạt động và sinh hoạt giải trí trong xã hội . B. Sự tăng trưởng vô tận của quốc tế khách quan . C. Sự tăng trưởng của giới thự nhiên .

D. Sự đổi khác trong tư duy con người .

Đáp án:

Kết quả của sự việc đấu tranh Một trong những mặt trái chiều là xích míc cũ mất đi, xích míc mới hình thành, sự vật và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ cũ được sửa chữa thay thế bằng sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mới. Quá trình này tạo nên sự hoạt động và sinh hoạt giải trí, tăng trưởng vô tận của quốc tế khách quan
Đáp án cần chọn là : B

Câu 6: Mâu thuẫn không thể xử lý và xử lý bằng còn đường điều hòa, mà chỉ được xử lý và xử lý bằng

A. Chiến tranh . B. Sự đấu tranh Một trong những lực lượng . C. Đấu tranh Một trong những mặt trái chiều .

D. Sự thống nhất Một trong những mặt trái chiều .

Đáp án:

Mâu thuẫn chỉ được xử lý bằng sự đấu tranh Một trong những mặt trái chiều, không phải bằng còn đường điều hòa xích míc
Đáp án cần chọn là : C

Câu 7: Trường hợp nào sau đây là xích míc Một trong những mặt đối lập?

A. Chiến tranh giữa hai vương quốc . B. Hai bạn học viên cãi nhau . C. Đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ .

D. Bác sĩ phòng chống bệnh sởi .

Đáp án:

Trong những trường hợp trên, chỉ có giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ là trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí, tăng trưởng chúng tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược nhau → là xích míc Một trong những mặt trái chiều .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 8: Hiện tượng nào sau đây không phải là hai mặt đối lập của xích míc?

A. Bảng đen và phấn trắng . B. Sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế tài chính tài chính . C. Đồng hóa và dị hóa của một sinh vật .

D. Điện tích âm và điện tích dương của một nguyên tử .

Đáp án:

Bảng đen và phấn trắng không thuộc một chỉnh thể, nên không phải là hai mặt trái chiều của xích míc trong triết học .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Trong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường hằng ngày, khi xuất hiện một xích míc trong nhận thức, tất cả chúng ta cần làm gì?

A. Bỏ qua để đỡ mất công tìm hiểu và mày mò xích míc . B. Khi nào có thời hạn sẽ mày mò về cách xử lý xích míc . C. Phân tích để phân biệt đúng, sai, nâng cao nhận thức .

D. Hoảng sợ, nhờ người khác xử lý xích míc giúp .

Đáp án:

Khi trong nhận thức của tớ mình Open xích míc, mỗi thành viên cần tráng lệ nhìn nhận yếu tố, phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, cái gì là tân tiến, lỗi thời để từ đó nâng cao nhận thức khoa học của tớ mình, tăng trưởng nhân cách .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Bàn về sự phát triển, Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc đấu tranh Một trong những mặt đối lập”. Câu đó Lê-nin bàn về:

A. Hình thức của sự việc tăng trưởng . B. Nội dung của sự việc tăng trưởng . C. Điều kiện của sự việc tăng trưởng .

D. Nguyên nhân của sự việc tăng trưởng .

Đáp án:

Sự đấu tranh Một trong những mặt trái chiều là nguồn gốc hoạt động và sinh hoạt giải trí và tăng trưởng của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ . Đáp án cần chọn là : D

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Viết blog kiếm tiền online đơn giản trong 7 bước

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên social facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 10 sách mới những môn học

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án Khoa Học Ngân hà

Video Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án Free.

Hỏi đáp thắc mắc về Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha #Ngân #hàng #câu #hỏi #trắc #nghiệm #gdcd #có #đáp #án - 2022-11-24 12:35:11 Ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm gdcd 10 có đáp án

Post a Comment